Navigácia

Partners

Utorok 17. 10. 2017

Profil školy

Sme cirkevná základná škola, ktorej zameraním je poskytnúť základné vzdelanie usmernené kresťanskou výchovou. Žiaci našej školy dostanú rovnako porovnateľné vzdelanie ako v štátnej základnej škole, avšak pridanou hodnotou je kresťanské smerovanie a morálka, ktorú vštepujeme našim žiakom prirodzene.

Počet návštev: 1233676

Profil školy

Sme cirkevná základná škola, ktorej zameraním je poskytnúť základné vzdelanie usmernené kresťanskou výchovou. Žiaci našej školy dostanú rovnako porovnateľné vzdelanie ako v štátnej základnej škole, avšak pridanou hodnotou je kresťanské smerovanie a morálka, ktorú vštepujeme našim žiakom prirodzene.

Novinky

 • Deň po fantastickom úspechu našich chlapcov sa naše žiačky pokúšali obhájiť prvenstvo z minulého roku. Všetko šlo podľa plánov, žiaľ vo finále sa šťastie obrátilo na druhu stranu a naše žiačky prehrali vo finále  4 – 3 na zápasy. Obsadili tak výborne 2 miesto.

 • 10. 10. 2017

  10.10. 2017 sa naši žiaci postarali o vynikajúci výsledok, keď na okresných majstrovstvách v stolnom tenise na ZŠ Lipová obsadili 1 postupové miesto. Naši chlapci suverénnym spôsobom zdolali všetky školy, ktoré im prišli do cesty. V semifinále zdolali minuloročných víťazov zo ZŠ Nad Medzou.  Vo finále si poradili zo ZŠ Spišské Vlachy 4-1. Budeme im všetci silno držať palce, aby uspeli čo najlepšie na majstrovstvách košického kraja.

 • 28. 9. 2017

   

  28.9.2017 sa v telocvični CZŠ Letanovce konalo  1. kolo florbalovej ligy. Prvého kola sa nezúčastnila ZŠ Koškovce zo zdravotných dôvodov. Odohrali sa tak iba 3 zápasy. Najlepšie sa darilo naším mladým chlapcom, ktorí vyhrali dva zápasy a vytvorili si tak výbornú pozíciu do ďalších kôl. Celkovo sa budú hrať ešte 3 kolá. Veľká vďaka patrí organizátorom CZŠ Letanovce, ŠZŠ Letanovce a občianskemu združeniu ZLND.  Veríme, že aj v ďalších kolách sa bude naším chlapcom dariť.

 • MILÍ ŽIACI !

  PRÍĎTE A STAŇTE SA ČLENMI ŽIACKEHO PARLAMENTU !

  Žiaci, vyberte si zo svojich tried 2 kamarátov, spolužiakov, ktorí budú tlmočiť a prezentovať potreby, pripomienky, záujmy, nápady a názory každého z Vás.

  Vami volení zástupcovia tried budú spoločne tvoriť Žiacky parlament, ktorý sa bude stretávať, aby riešil výchovno - vzdelávacie problémy žiakov, zlepšil vzájomné vzťahy v triedach medzi žiakmi i žiakmi a učiteľmi, hľadal možnosti riešenia problémov žiakov, informoval o blížiacich sa aktivitách na škole, zapájal žiakov do týchto aktivít a pod.

 • 14. 9. 2017

  Začiatkom septembra naša škola oslávila 25. výročie založenia CZŠ. Slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú koncelebroval vd. p. Metod Frivalský s pozvanými kňazmi. Po sv. omši pán riaditeľ, Ing. Michal Švajka, oboznámil pozvaných hostí, rodičov, učiteľov a žiakov s históriou a rozvojom našej školy počas tohto celého obdobia. V závere príhovoru sa srdečne poďakoval všetkým, ktorí stáli pri zrode školy, ale aj tým, ktorí ju naďalej zveľaďujú. Po slávnostnom príhovore p. uč. Z. Lesňáková a žiak Oliver Bartoš otvorili kultúrny program, ktorí pripravili súčasní, ako aj bývalí žiaci našej školy. Žiaci sa predstavili tancom, spevom i hovoreným slovom. Veľkým duchovným zážitkom bolo vystúpenie žiakov v scénke „Svätý Martin.“ Priebeh celej slávnosti si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy.                                                                                                                                                                           Mgr. Ľudmila Bartošová                                                                                                                                                                                                   

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Nový školský rok 2017/2018 sa začína v pondelok 4. septembra 2017 o 8,30 slávnostnou svätou omšou v kostole Všetkých svätých v Letanovciach. Žiaci si môžu priniesť školské tašky na posvätenie. Po jej skončení sa žiaci odoberú do priestorov školy na dolnú chodbu. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy sa zaradia žiaci, ktorí nastúpia do nultého a prvého ročníka do svojich tried a získajú od svojich triednych učiteľov informácie o organizácii vyučovania v nasledujúcich dňoch. Žiaci po ukončení odchádzajú okolo 11,00 domov. Obed v tento deň nie je zabezpečený.

 • 23. 6. 2017

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • 22. 6. 2017

  Do galérie Tri holúbky boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2017

  Výnimočný úspech sa podaril našej žiačke Ľuboslave Olejníkovej v atletike na majstrovstvách východného Slovenska (Prešovský a Košický kraj), kde s výkonom 9,42 m obsadila fantastické 2.miesto vo vrhu guľou starších žiačok. O to viac je úspech cennejší , že Ľubka patrí ešte do kategórie mladších žiačok. Blahoželáme jej, len tak ďalej Ľubka :)

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára Letanovce
  Školská 55, 05 313 Letanovce
 • +421 x 0534491223

Fotogaléria