Navigácia

Partners

Nedeľa 18. 11. 2018

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce
  Školská 54/55,
  05 313 Letanovce
  email: letanovce1@gmail.com
  IČO: 31942067
  DIČ: 2020719657
 • +421 x 0534491223
Počet návštev: 1520333

Mapa

CZŠ Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce

Vitajte drahí žiaci,

Na tejto stránke môžete nájsť Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Žiaci 9.ročníka si svoje vedomosti k téme 100. výročie vzniku Československej republiky doplnili 9.októbra účasťou na interaktívnej prednáške venovanej tejto téme v priestoroch Múzea Spiša v SNV. Prednáška bola doplnená výstavou venovanej tomuto obdobiu. Súčasne sme sa zastavili i pri pamätníkoch pripomínajúcim osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

 • 22.októbra žiaci 6.ročníka navštívili jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít na Slovensku - nálezisko pravekého človeka neandertálskeho v Gánovciach. Náš sprievodca - archeológ z Múzea Spiša v SNV nám priblížil život neandertálcov v tejto oblasti i význam minerálnej vody, ktorá tu vyviera pri zachovaní tu nájdených pozostatkov.

 • 30.októbra tohto roku si celé Slovensko pripomenulo 100 rokov od vzniku Československej republiky. Tento pamätný deň celý október pripomínala našim žiakom tématická nástenka na dolnej chodbe školy. Aby žiaci tieto prelomové udalosti roku 1918,ale i tie, ktoré tomuto roku predchádzali, lepšie pochopili a "prežili", pripravili žiaci 9.ročníka pod vedením p. učiteľky Vrončovej vystúpenie, v ktorom priblížili najdôležitejšie momenty týchto udalostí.

 • Už druhykrát sa naša škola zapojila do akcie Pápežskej nadácie Milión detí sa modlí ruženec.

  Dňa 18.10.2018 sme sa tak pripojili k ďalším deťom zo sedemdesiatich krajín sveta a pomodlili sa celý radostný ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

  Na účet Pápežskej nadácie sme prispeli sumou 33 eur, ktoré nadácia použije pre chudobné deti zo Sýrie.

  Pán Boh zaplať všetkým deťom za ich vrúcne modlitby a milodary.

 • 16. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Zápisnice

 • 16. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Zápisnice

 • Dňa 10.10.2018 sa v telocvični našej školy uskutočnilo 1.kolo turnaja vo florbale v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy." Turnaja sa zúčastnili 2 družstvá z našej Cirkevnej základnej školy pod taktovkou p.uč.Mireka. CZŠ 1 zložené z chlapcov 7.ročníka s kapitánom L. Mirgom a CZŠ 2 zložené z chlapcov 8. a 9.ročníka s kapitánom D. Behárom. Ako súperi proti nám nastúpilo družstvo Špeciálnej základnej školy v Letanovciach. Výsledky turnaja sú v priloženej tabuľke. Kto bude celkovým víťazom sa dozvieme až po 4. záverečnom kole turnaja.

 • Dňa 11.10.2018 prijal naše pozvanie pán kpt. P. Lang, člen PZ v Spišskej Novej Vsi. Pán kpt. P.Lang je preventista a pre našich žiakov si pripravil prednášku o kriminalite, zodpovednosti za svoje konanie a najmä o dôsledkoch kriminality na život človeka.

  V rámci prevencie žiakov dostatočne a primerane poučil a na konkrétnych príkladoch im ukázal, aký dopad na ich život môže mať neuvážené správanie a protizákonné konanie.

  Za prednášku ďakujeme.

 • Európsky týždeň športu sme oslávili cezpoľným behom. Naši žiaci zabehli viac ako 2000 metrov od železničnej stanice Letanovce po bránu do Slovenského raja. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií:

  1. Kategória - 5. a 6. ročník,

  2. Kategória – 7. – 9. ročník.

  V rámci týchto kategórií súperili medzi sebou zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci. Všetci žiaci boli víťazi, nakoľko každý z nich zabehol určenú trasu. Medzi najrýchlejších bežcov patrili:

  I. Kategória:

  1. Marek Paločaj (6.A)
 • Naše žiačky Janka Dravecká a Gabika Kubičárová spolu s p. uč. Mirekom sa dňa 21.septembra 2018 zapojili do zbierky „Biela pastelka.“ V rámci celonárodného projektu sa tak podarilo vyzbierať 60,13 €, ktoré boli odoslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska do Bratislavy. Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí takto pomohli dobrej veci.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce
  Školská 54/55,
  05 313 Letanovce
  email: letanovce1@gmail.com
  IČO: 31942067
  DIČ: 2020719657
 • +421 x 0534491223

Fotogaléria