Navigácia

Partners


Utorok 2. 3. 2021

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce
  Školská 54/55,
  05 313 Letanovce
  email: letanovce1@gmail.com
  IČO: 31942067
  DIČ: 2020719657
 • +421 x 0534491223
Počet návštev: 165625

Myšlienka týždňa

Myšlienka týžňa

 

Mapa

CZŠ Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce

Vitajte drahí žiaci,

Na tejto stránke môžete nájsť Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Žiaci 4.A triedy dostali počas dištančného vzdelávania úlohu z pracovného vyučovania, aby vytvorili rôzne výrobky z papiera alebo kartónu. Fantázii sa medze nekladú, čo môžete posúdiť aj vy na ich veľmi pekných a aj prepracovaných výrobkoch. Žiakov chcem aj touto cestou pochváliť za ich usilovnosť, pracovitosť a kreativitu.

 • Vážní rodičia, milí žiaci.

  Dnes sme od RÚVZ SNV a zriaďovateľa školy prijali súhlas s otvorením školy od 1.3.2021 pre 1. stupeň a ŠKD. Žiaci 2. stupňa sa naďalej učia dištančne.Pre žiakov 1. stupňa platia tie isté podmienky ako doteraz: čestné vyhlásenie a negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní aspoň jedného rodiča pred prvým nástupom dieťaťa do školy.

  Čestné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez Edupage.

  Vopred Vám chceme poďakovať za porozumenie a trpezlivosť.

  Riaditeľ školy.

 • Milí žiaci, viete, čo najviac poteší učiteľa? - Keď na Popolcovú stredu pošlete žiakom úvahu na zamyslenie, poviete im, že ich odpoveď je len dobrovoľná a niekto Vám pošle také zamyslenie a vlastné predsavzatie, ktoré Vás dojme k slzám a prinúti aj samotného učiteľa zamyslieť sa viac nad vlastným prežívaním pôstu. Aj keď anonymne, ale musím sa s Vami podeliť o myšlienky našej žiačky nad pôstnym obdobím. Keď si prečítate text, môžete sa sami inšpirovať. A nezabudnite našej autorke pridať lajk.Tu je jej práca:

 • Na hodinách občianskej náuky sme preberali tému mimoškolskej činnosti, a preto žiaci 6.ročníka dostali namiesto písania poznámok a sedenia za počítačom nezvyčajnú domácu úlohu - stráviť čas v prírode s rodinou alebo mali ukázať, čo dokážu.

 • Uvádzame slová z posolstva Svätého Otca Františka pri príležitosti Svetového dňa chorých: "Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je oporou a útechou trpiacich v ich chorobe. Ako kresťania prežívame blízkosť ako prejav lásky Ježiša Krista, milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom približuje ku každému človeku zranenému hriechom. Spojení s ním skrze pôsobenie Ducha Svätého máme byť milosrdní ako Otec a milovať zvlášť chorých, slabých a trpiacich bratov a sestry (porov. Jn 13, 34 – 35). Túto blízkosť neprežívame len ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvo: bratská láska v Kristovi totiž vytvára spoločenstvo schopné uzdravovať, ktoré nikoho neopúšťa, ale zahŕňa a prijíma predovšetkým tých najzraniteľnejších bratov."

 • 8. 2. 2021

  Dňa 6.2.2021 sme si pripomenuli - Svetový deň bez mobilu a 8.2.2021- Deň pre bezpečnejší internet.

  Mobil a internet sa stali neoddeliteľnou súčasťou života ľudí. Nahradili množstvo zariadení a vecí, ktoré sme kedysi úplne bežne používali. Ľudia si niekedy posielali listy alebo sa osobne stretávali.

  V dnešnej dobe, ktorú charakterizuje množstvo zákazov a nariadení, je obmedzený osobný kontakt, ľudia sa nestretávajú, a preto si radšej zavolajú, napíšu sms- ku alebo pošlú email.

  Podľa štatistík strávia mnohí s mobilom v ruke viac času ako s priateľmi či rodinou.

 • Pán hovorí: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“

  Joel 2,12-13

  Každý z nás sa už určite vo svojom živote vybral na nejakú cestu, prišiel na križovatku a musel sa rýchlo rozhodnúť, akým smerom sa vyberie.

 • V týchto dňoch je II. stupeň ZŠ i naďalej v režime dištančného vzdelávania. Učíme sa online, vidíme sa a počujeme len prostredníctvom kamier. Nie je to jednoduché, svoje o tom vedia žiaci, učitelia i rodičia. Ani s tými kamerami to nie je jednoduché, niektorí si ich zapínajú, niektorí ich majú off a niektorí sú počas hodín tak kreatívni, že si pri výklade nového učiva stihnú i viackrát zmeniť pozadie či vylepšiť svoj vlastný profil. Darmo je, v tom sú žiaci ďaleko pred nami – učiteľmi. A tak sa zrodila myšlienka vytvoriť na predmete, na ktorom sa fantázii medze nekladú, a teda na výtvarnej výchove, priestor každému jednému, aby sa predstavil, ako sám chce. V maske či bez masky, v prestrojení, po akom túži, s ľubovoľným pozadím, či bez neho. A tak sa z nás stali: Vodník, Harry Potter, Kráľovná, Super Mário, Pirát, Asterix, Čertík Bertík, Hlavná postava z obľúbeného literárneho diela a niektorí sme boli iba tak - sami za seba. Veselé ukončenie fašiangového obdobia, čo poviete?

 • Máme v škole karneval, bude zábava.

  Do tanca nám už veselá hudba vyhráva.

  Veselá je princeznička aj statočný kráľ.

  celý svet je zrazu krajší, keď je karneval.

  Aj u nás bolo V piatok 12.2.2021 v triedach 1.A a 4.A veselo. Žiaci sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Fašiangový čas sme zakončili veselou diskotékou a zábavnými súťažiami. Zatancovali si spolu víly, zvieratká i piráti. Veru bolo veselo...

 • Tento týždeň bude iný systém súťaže. Každý deň otázka z ľubovoľného predmetu. Za každú správnu odpoveď 1 bod. Spolu môžete získať 5 bodov. Pri rovnosti sa budú žrebovať výhercovia. Každý deň len 1 tip. Odpovede posielajte do správy Denisa Babíková do piatku do 12.hod.

  Piatok- matematika - Po púšti idú za sebou 3 ťavy. Prva hovorí: vidím púšť pred sebou a za sebou 2 ťavy. Druhá hovorí: vidím ťavu pred sebou aj za sebou. Tretia hovorí: vidím ťavu pred sebou aj za sebou. Ako je to možné?

  Štvrtok - fyzika - Prečo sa kozmonauti, ktorí vystúpia do otvoreného vesmíru, počujú iba cez vysielačku a nie priamo, aj keď sú blízko seba?

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce
  Školská 54/55,
  05 313 Letanovce
  email: letanovce1@gmail.com
  IČO: 31942067
  DIČ: 2020719657
 • +421 x 0534491223

Fotogaléria