Navigácia

Partners


Pondelok 21. 1. 2019

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce
  Školská 54/55,
  05 313 Letanovce
  email: letanovce1@gmail.com
  IČO: 31942067
  DIČ: 2020719657
 • +421 x 0534491223
Počet návštev: 1563324

Mapa

CZŠ Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce

Vitajte drahí žiaci,

Na tejto stránke môžete nájsť Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • 21. decembra 2018 sa v našej škole uskutočnil tradičný Vianočný trh, kde boli na predaj ponúknuté výrobky žiakov a učiteľov, hračky, knihy a iné drobnosti. Výťažok z predaja a finančnej zbierky, ktorý činil 260 eur, sme venovali deťom z Domu Charitas sv. Jozefa v SNV.

 • Dňa 10. decembra sme si besedou spolu so žiakmi 6.A, 6.B, 7.A a 7.B triedy pripomenuli na našej škole 70 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

 • 6. 12. 2018 sme spoločne oslávili sviatok Sv. Mikuláša. Žiaci prvého stupňa a žiačky 6. B a 8. A si pre Mikuláša pripravili pásmo básní, piesní, tancov i scénok.

 • Adventné obdobie začíname požehnaním adventných vencov.

 • Dňa 23.11.2018 sa na našej škole uskutočnila OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA pre žiakov druhého stupňa našej školy. Zo všetkých zúčastnených sa najviac darilo:

  Jakubovi Jochmanovi v kategórii 1A

  Petre Kopáčovej v kategórii 2A

  Títo žiaci budú reprezentovať našu školu na obvodnom kole AO v Spišskej Novej Vsi.Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a Petre a Jakubovi prajeme veľa úspechov v obvodnom kole.

 • Dňa 20.11.20189 sa na základnej škole Komenského v Smižanoch konal turnaj vo vybíjanej žiakov prvého stupňa základných škôl. Na tomto turnaji sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením p.uč. Bryndzovej a p.uč. Mireka.V troch zápasoch úvodného kvalifikačného kola sa nám podarilo iba raz uspieť, čo ale nestačilo na postup do finálových kôl, kde sa bojovalo o medajle. Napriek tomu bola účasť na tomto podujatí dobrou skúsenosťou a ukázala naše rezervy. No podstatné je, že si žiaci schuti zahrali vybíjanú a bavili sa pri športe.

  • Dňa 19. novembra 2018 sa starší žiaci našej školy zúčastnili predstavenia s protidrogovou tematikou pod názvom: THE DARK TRIP....VÝLET DO TMY“ Jedná sa o autobiografickú hru – príbeh, ktorý herec – mladý muž z Petržalky- Martin Žák prežil, napísal a ktorý odovzdáva ďalej. Hlavnou myšlienkou multimediálnej divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život. Hoci toto predstavenie pojednáva o v
 • Ani mrazivé ráno dňa 17.11. neodradilo našich turistov, aby sa vybrali na prechádzku zaspávajúcou jesennou prírodou. Cieľom bola „Matka Božia.“ Počas stúpania nám občas vykuklo aj slniečko, ktoré rozihralo farbu posledných lístkov jesene, čo ešte ostali na stromoch. Na vrchole sme sa kochali tichom už takmer spiacej a na sneh čakajúcej prírody, ale aj výhľadmi na dolinu Lesnice a Špotova a v diaľke na Havraniu skalu a Turík. Celú scenériu uzatvárali svojou hradbou Vysoké Tatry zahalené v mrakoch sľubujúcich snehovú nádielku a Kráľova hoľa. Cestou späť sme si niečo povedali o vzniku krasových jaskýň a tiež, že prečo ihličnaté stromy opadávajú. Naučili sme sa o niektorých zvyklostiach a správaní sa predátorov. Veľmi dobre nám potom padol teplý zázvorový čaj a horúca čokoláda pred krbom v Kolibe u Nováka. Už sa tešíme na ďalšie zážitky z výletov.

 • Tak ako každý rok aj tento sme nezabudli na veľmi obľúbenú akciu s názvom „Šarkaniáda.“ Bude to znieť neuveriteľne, ale 13.11.2018 bolo veľmi pekné a slnečné popoludnie, kedy sa na oblohe školského areálu spustilo nevídané pestrofarebné divadlo. Vietor síce pofukoval len mierne, ale aj napriek tomu si deti púšťanie šarkanov užili dosýta a poriadne sa vyšantili. Tento rok sme súťažili len v jednej kategórii – Šarkan letec. V tejto kategórii boli odmenení: Simon Švarc, Paťka Gurecká, Tadeáš Šefčík (všetci z 2.A triedy) a Janka Spišská, Adam Bendík, Matúš Pekarik (všetci zo 4.A triedy). Sladkú odmenu si však odniesli všetci zúčastnení za snahu a úsilie. Strávili sme príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu spojené s pohybom. Sme veľmi radi, že sa nám šarkaniáda vydarila a veríme, že aj na budúci rok sa stretneme v takom hojnom počte.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 54/55, 053 13 Letanovce
  Školská 54/55,
  05 313 Letanovce
  email: letanovce1@gmail.com
  IČO: 31942067
  DIČ: 2020719657
 • +421 x 0534491223

Fotogaléria